Photo

Isak Abramowicz

Styrelseledamot med fokus på utvecklings- och kostnadsbesparingar samt innovation

Branschkompetens-sektorer

 1. Teknik
 2. Transport
 3. Verkstad
 4. Kommunikation
 5. Offentlig

Funktionell kompetens

 1. Innovation
 2. Verksamhetsstrategier
 3. Operationella strategier
 4. Styrmodeller
 5. Logistik
 6. Förvärv och fusioner

Nyckelkompetens

 1. Kostnadsbesparingar
 2. Strategisk inriktning
 3. Verksamhetsutveckling
 4. Förändringsledning
 5. Programledning
 6. Sourcing och outsourcing

Stockholm

 • Uppdaterad för 3 år sedan

Specifik styrelsekompetens

 • Innovation
 • kostnadsbesparingar
 • Utveckling

Erfarenhet

Från:
1977-1982
Till:

Departementssekreterare

Arbetade mycket med att rädda svensk industri inom teko-, gruv- och stålbranschen. Satt i styrelsen för moderbolaget AB Eiser och flertalet av dess dotterbolag som Oscar Jacobsson, fortfarande framgångsrika.

Från:
1982-1987
Till:

Marknadsdirektör

Började som sekreterare i koncernledningen med ansvar för koncernplanering och slutade som medlem i koncernledningen med ansvar för marknadsfrågor. Var ledamot i flertalet av SSABs utländska dotterbolagsstyrelser och ett antal divisionsstyrelser.

Från:
1987-1992
Till:

Utvecklingsdirektör

Medlem i koncernledningen med ansvar för utvecklingsfrågor inom IT, förvärv och fusioner och administrativ effektivitet genom att vara ordförande i Administrativ service

Från:
1992-1995
Till:

Vice President Corporate Development

Medlem i koncernledningen med ansvar för utvecklingsfrågor och operativt ansvarig för ”The Post Division” och därigenom ansvarig för samarbete mellan TNT och världens postverk

Från:
1995-2002
Till:

Partner

Kommersiellt ansvarig för konsultutbudet mot statliga bolag och statliga myndigheter. Bland bolagskunderna fanns bl a Ericsson, Telia, Posten, Vattenfall, Huddinge Sjukhus och bland myndigheterna bl.a Arbetsförmedlingen, Skatteverket, FOA och FFA som sedan blev FOI samt ett antal landsting och regeringskansliet i form av finansdepartementet och kommunikationsdepartementet. Uppdragen avsåg oftast stöd vid genomförande av stora förändringar med bl a fokus på kostnadsbesparingar och ny inriktning på verksamheten.

Från:
2002-2013
Till:

Partner

Hade olika ledande svenska, nordiska och Europeiska roller, bl a nordisk ansvarig för outsourcing inom löne- och ekonomitjänster, nordisk strategiledare med ansvar för ca 150 konsulter och omsättning på ca 400 MSEK, Sverige ansvarig för statliga myndigheter. Bland större bolagskunder ingick Posten och övriga Postföretag i de nordiska länderna, Tibnor och Apoteket. Bland myndigheterna ingick bl a Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Tullverket och inom regeringskansliet bl a Socialdepartementet. Uppdragen avsåg oftast stöd vid genomförande av stora förändringar med bl a fokus på kostnadsbesparingar och ny inriktning på verksamheten.

Från:
2013
Till:

Partner

Arbetar med konsultuppdrag åt myndigheter,verk och regeringskansliet och har suttit och sitter i ett antal styrelser för ideella organisationer.

Fält med * är obligatoriska

I och med att du skickar in detta formulär accepterar du våra villkor för lagring av dina personuppgifter. Läs mer här!

Ingen fil vald