");

Carin Fredlund

Photo

Styrelseledamot med varumärkeskompetens

Stockholm

Varumärkesorienterade företag är i genomsnitt är dubbelt så lönsamma som andra. Om styrelserna arbetar i ett långsiktigt varumärkesperspektiv, blir det också en av de viktiga styrprinciperna för hela organisationen.

Där kan jag göra en insats.

Jag är varumärkesanalytiker och skribent med 30 års erfarenhet av marknads- och kommunikationssektorn.

Jag är verksam som journalist, författare, krönikör och talare. Dessutom har jag arbetat som bollplank och affärscoach för företagare, företagsledningar och styrelser, när det gäller deras varumärkesproblematik. Jag är en god lyssnare och analytiker med hög integritet.

Jag ingick under fyra år i Näringsdepartementets ambassadörsnätverk för kvinnligt företagande och har även varit ledamot i styrelsen för Företagarna i Nacka-Värmdö under tio år.

 

Kunskaper

  • kommunikation
  • Varumärkesfrågor
  • Updated 5 år ago

To contact this candidate email carin@notabene.se

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Loading...