Om BFS

Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010. Vi verkar primärt för att de svenska aktiebolagsstyrelserna ska bli mer diversifierade genom ökad mångfald. Rent konkret ser vi det som att vårt arbete skall öppna upp för att styrelserna ska få breddad kompetens och därigenom uppnå bättre resultat.

Vår vision är att vara Sveriges vassaste styrelsenätverk med en mission att synliggöra styrelsekompetens för styrelseuppdrag. Vi har sedan starten år 2010 varit ca 130 medlemmar som kontinuerligt utvecklats genom föreläsningar, workshops och kompetensöverföring. Vi verkar primärt för att de svenska aktiebolagsstyrelserna ska bli mer diversifierade genom ökad mångfald. Genom vår kandidatbank av styrelseledamöter på hemsidan blir alla sökbara och synliggjorda. Föreningen drivs av en operativ styrelse, där alla förtroendevalda arbetar utan ekonomisk kompensation.

BFS biografi
Boarding for Success sprunget ur Styrelsekraft, under perioden 2009–2014 genomförde Almi Företagspartner på uppdrag av regeringen det rikstäckande programmet Styrelsekraft. Syftet var att främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i styrelser. Programmet innefattade bland annat genomförande av en certifierad styrelseutbildning och en tilldelad mentor. Drygt 700 personer deltog i programmet runt om i landet. Boarding for Success bildades 2010 med utgångspunkt i detta projekt och än idag återfinns medlemmar från det programmet i vår förening. Bakom bildandet av programmet Styrelsekraft stod Maud Olofsson, dåvarande näringsminister.

Vill du gästa oss kostnadsfritt på en nätverksträff?
Kontakta oss i styrelsen via Linkedin eller till styrelse@boardingforsuccess.se

 

Loading...