ÅRSSTÄMMA 27 APR 2021

REKORD I TRÄFFAR
Vilket år vi har lyckats genomföra! Trots pandemin har vi haft fler träffar än något år tidigare med hela 13 st, där merparten var digitala. Det har varit utmanande att ställa om från fysiska träffar till digitala, men det har också öppnat upp nya möjligheter för människor som bor på andra orter än Stockholm att kunna medverka. Framgent tänker vi erbjuda våra medlemmar både fysiska och digitala träffar.

FÖRTROENDEVALDA

AVGÅENDE
På stämman tackade vi av de avgående ledamöterna efter flera års arbete och glada att de är kvar som medlemmar. Hanna NordinNatasha BelinskaYlva Martelius samt Ulrika Englesson Sandman, stort tack till er alla för ert fantastiska arbete i styrelsen! 

OMVAL/TID KVAR
Jenny FurtenbachKasewa Dabagh CelepliEva NorénKatarina Knutz och som intern revisor omvaldes Elisabeth Nordin.

NYA FÖRTROENDEVALDA
Vi välkomnar nya ledamöterna: Jeanette DuvebrantRickard AmidaniAdil Jusic samt 🦋Marlene Jegeborn.

VALBEREDINGEN
Tack för det fina arbete valberedningen gjort Jaquline Gyllenberg och Charlotte Darth.

Alla dok för årsstämman finns på vår hemsida under menyrubriken aktuellt.

Vi ser fram emot ett nytt spännande år!
Katarina Knutz, ordförande Boarding for Success

Loading...