Liselotte Hägertz Engstam tar plats i styrelsen för Knowit

Liselotte Engstam Hägertz Engstam, en av grundarna till Boarding for Success, har valts in i Knowits styrelse.Tidigare har Liselotte Hägertz Engstam arbetat som Norden-vd på HCL Technologies, samt i chefsroller på IBM. Idag arbetar hon som företagsrådgivare.

Knowits styrelse  består av tre kvinnor och fyra män.

Liselotte är utbildad Civilingenjör och arbetar idag som företagsrådgivare och övriga styrelseuppdrag är Zalaris A/S, GAIA Leadership AB och Digoshen AB (ordf).
Tidigare var Liselotte Nordisk VD för HCL Technologies, samt har haft internationella chefsbefattningar inom IBM (ex Strategirådgivning Europa, Business Process Outsourcing Norden) samt arbetsplatsansvarig på Skanska.

Loading...