Rapport från årsmöte 21 april 2015 – Vi välkomnar Katarina Burton och Cecilia Vestin till styrelsen!

Den 21 april 2015 hade Boarding for Success årsmöte. Alla förslag enligt utsänd kallelse antogs. Katarina Burton och Tanja Ilic valdes till nya styrelseledamöter och Cecilia Vestin valdes till ny suppleant. Tanja har tidigare varit suppleant men går nu in som ordinarie ledamot.

Henrik Ahlén avtackades på stämman då han lämnar styrelsen.

Styrelsen består nu av: Katarina Staaf, Carina Wigholm, Liselotte Jansson, Tanja Ilic, Marie Andervin. Jenny Furtenbach, Petra Wester och Katarina Burton och med Cecilia Vestin som suppleant.

De två nyvalda ledamöterna:

 

Loading...