Tanja Ilic, styrelseordförande i Team Sportia, genomför försäljning

Tanja Ilic, styrelseordförande i Team Sportia och medlem i Boarding for Success, genomför större försäljningstransaktion när finska SGN group köper majoritetspost i Team Sportia. Team Sportia och SGN Sportia blir svensk-finsk aktör med över 3 miljarder kronor i omsättning.
Loading...